The Inteligente Publishing, Inc.

,

Bayanihan (Araling Panlipunan) 3 2017

By: Rosario L. Tenorio
ISBN: 978-621-8063-13-9

Ang seryeng Bayanihan: Araling Panlipunan ay maayos na binuo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral na patuloy na linangin ang diwang tutugon sa hamon ng makabagong panahon. Ang nilalaman ng mga aralin dito ay nakabatay sa K to 12 Kurikulum na ipinatutupad ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang bawat aralin ay masusing isinaayos upang
mapagyaman ang kaalaman, kakayahan, at kasanayan ng mga mag-aaral sa Araling Panlipunan.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bayanihan (Araling Panlipunan) 3 2017”

Your email address will not be published. Required fields are marked *