The Inteligente Publishing, Inc.

HINIRANG: Wika at Panitikang Filipino sa Makabagong Panahon Series

HINIRANG: WIKA AT PANITIKANG FILIPINO SA MAKABAGONG PANAHON

Author

by Rowena C. Largo, Ed.D., Mae Ann E. Quingco, Ed.D., Trina Marie A. Catipay, DA, Lita A. Bacalla, DA, Catalina M. Canasa, MA Ed., at Elsie T. Alvarado, DA

DESCRIPTION

Ang mga aklat na ito ng HINIRANG: Wika at Panitikang Filipino sa Makabagong Panahon para sa mga mag-aaral na nasa Baitang 7 hanggang 10 ay mahusay na nilikha ng mga nagpakabihasa sa wikang Filipino upang maging instrumento sa pagbabahagi ng makulay na wika at panitikan ng Pilipinas. Ito ay naglalaman ng mga makabagong pagtatalakay at pagsasanay na may kaugnayan sa wika at panitikang Filipino.