The Inteligente Publishing, Inc.

ALAB: Araling Panlipunan Series

ALAB: ARALING PANLIPUNAN

Author

by Analyn B. Aguilar, Victor P. Estrella, Patrick John F. Mansujeto and Beverly Alo-Alejandria 

DESCRIPTION

Ang seryeng ito ng Araling Panlipunan ay magkatuwang na inihanda ng mga edukador mula sa pampublikong paaralan at kolehiyo na nagpakadalubhasa sa larangan ng kasaysayan. Nilalaman nito ang komprehensibong pagtatalakay sa mga napapanahong isyu, maging ang kasaysayan ng Asya at ng daigdig.