The Inteligente Publishing Inc.

,

ALAB: Araling Panlipunan 10 Ⓒ2017

By: Analyn B. Aguilar, Victor P. Estrella, Patrick John F. Mansujeto and Beverly Alo-Alejandria
ISBN:978-621-8062-39-9

Ang seryeng ito ng Araling Panlipunan ay magkatuwang na inihanda ng mga edukador mula sa pampublikong paaralan at kolehiyo na nagpakadalubhasa sa larangan ng kasaysayan. Nilalaman nito ang komprehensibong pagtatalakay sa mga napapanahong isyu, maging ang kasaysayan ng Asya at ng daigdig.