The Inteligente Publishing, Inc.

,

GININTUANG GABAY SA PAGPAPAKATAO 8

by Fr. Jaime Eustaquio E. Aggabao and Merlina M. Baguiwong †

Ang Ginintuang Gabay sa Pagpapakatao ay binuo ng mga may-akda upang makiisa sa layunin ng K to 12 Program ng Kagawaran ng Edukasyon na mabigyan ang mga mag-aaral ng mas maigting na pagsasabuhay ng kabutihang asal, tamang pag-uugali, pagpapasiya, pakikipagkapuwa, at angkop na pagkilos o paggalaw sa anumang yugto ng kanilang buhay. Nilalayon din ng aklat na ito na mahubog ang tamang kaisipan at mabuting ugnayan ng mga mag-aaral sa lahat ng nilalang at mapalalim ang kanilang pagmamamahal at pananampalataya sa Poong Maykapal.