LIRIP: Pagbasa at Pagsusuri sa Filipino tungo sa Pananaliksik

AUTHOR

Christine Marie Magpile

DESCRIPTION

Matutunghayan sa aklat na LIRIP: Pagbasa at Pagsulat sa Filipino tungo sa Pananaliksik ang pagtalakay sa proseso ng kritikal na pagbasa at pagsusuri ng iba’t ibang anyo at uri ng teksto. Layunin ng aklat na ito na mapalawak ang kaalaman at mahubog ang kakayahan sa pagbabasa ng mga estudyanteng nasa antas ng senior high school upang matulungan sila sa pagbuo at pagsulat ng isang makabuluhang pananaliksik gamit ang wikang Filipino.

Tinatalakay rin sa aklat ang mga kongkretong halimbawa ng mga akda mula sa iba’t ibang disiplina na magsisilbing gabay ng mga estudyante sa pagsusulat ng isang maayos at malalim na pag-aaral. Hangad ng aklat na ito na mabigyang-diin ang kahalagahan ng akademikong pagbasa at maging modelo ng pagkatuto ng mga estudyante upang makamit ang lohikal na pagsusulat at paggagawa ng sarili nilang pananaliksik. Tampok din sa aklat na ito ang iba’t ibang gawain at pagsasanay bilang paghahanda sa pagsusulat ng pananaliksik.


2 Comments

Kyla Angeline L. Macaraig · December 10, 2017 at 11:56 am

To whom it may concern,

Greetings! I would like to request a permission to use the illustration on the book cover for educational purposes. We have to post a related picture along with the poem that must be posted on Facebook with my groupmates. We wanted to credit it properly, but I can’t seem to find the illustrator. If you may so, please let us use the picture. We asure you that we know who to credit the work to, we will do it properly. Your response will be greatly appreciated. Thank you for your time. God bless!

Mikaela Cuison · July 10, 2018 at 2:10 am

Good day! May I just ask how much is the price of the LIRIP: Pagbasa at Pagsulat sa Filipino tungo sa Pananaliksik book? Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published.