Araling Panlipunan

AUTHOR

Rosario L. Tenorio
Daryll A. Mortel

DESCRIPTION

Ang serye ng Bayanihan ay maayos na binuo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral na patuloy na linangin ang diwang tutugon sa hamon ng makabagong panahon.

Inaasahan na ang aklat na ito ay magiging isang mabuting gabay at instrumento na makatutulong sa pagpapaunlad ng kaalaman ng bawat mag-aaral. Inaasahan din na mapupukaw ang damdaming mapagmahal sa Diyos, sa kapwa, sa kalikasan, at sa Inang Bayan sa tulong ng akdang ito.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.