The Inteligente Publishing Inc.

BAYANIHAN: ARALING PANLIPUNAN​

Author

Rosario L. Tenorio and Daryll A. Mortel

DESCRIPTION

Ang seryeng Bayanihan: Araling Panlipunan ay maayos na binuo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral na patuloy na linangin ang diwang tutugon sa hamon ng makabagong panahon. Ang nilalaman ng mga aralin dito ay nakabatay sa K to 12 Kurikulum na ipinatutupad ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang bawat aralin ay masusing isinaayos upang mapagyaman ang kaalaman, kakayahan, at kasanayan ng mga mag-aaral sa Araling Panlipunan.